In de wet is bepaald dat een ieder recht heeft op juridische bijstand, ongeacht het inkomen. Indien uw inkomen en vermogen bepaalde grenzen niet overstijgt heeft u, behoudens een eigen bijdrage, recht op vergoeding van de advocaatkosten.

De advocaat vraagt deze subsidie, de toevoeging, aan bij de Raad voor Rechtsbijstand, welke vervolgens wordt getoetst. Uw inkomen en uw vermogen worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Op basis van deze gegevens wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een toevoeging en, zo ja, welke eigen bijdrage u dient te voldoen.

Meer informatie

In sommige gevallen kan het zo zijn dat u de eigen bijdrage via de Sociale Dienst vergoed kunt krijgen middels bijzondere bijstand. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.