In belang van het kind

Binnen het jeugdrecht dienen de rechten van het kind behartigd te worden. Zaken op dit rechtsgebied hebben een impact op zowel het kind als op u. Binnen Flooren Advocatuur is de kennis aanwezig om u op een goede en persoonlijke wijze bij te staan. Voorbeelden van procedures binnen het jeugdrecht zijn:

  • Ondertoezichtstelling
  • Uithuisplaatsing
  • Het aanstellen van een bijzonder curator