Familierechtelijke Procedures

Binnen ons kantoor beschikken we over ruime ervaring op het gebied van familierechtelijke procedures in de breedste zin van het woord. Ons team behandelt zaken binnen het personen- en familierecht en biedt deskundige bijstand op de volgende terreinen:

  • Alimentatie: Het vaststellen van alimentatie kan een complexe aangelegenheid zijn. Wij kunnen u helpen bij het berekenen en vaststellen van alimentatie voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie, rekening houdend met uw persoonlijke situatie en financiële omstandigheden.
  • Beëindiging Samenwoning: Bij het beëindigen van een samenwoning kunnen er juridische aspecten zijn die geregeld moeten worden. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij de afwikkeling van zaken zoals gezamenlijke eigendommen, inboedel en eventuele onderlinge afspraken.
  • Curatele / Bewind / Mentorschap: In sommige situaties is het nodig om beschermingsmaatregelen te treffen voor personen die niet in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Wij kunnen u bijstaan bij het aanvragen van curatele, bewindvoering of mentorschap en de bijbehorende juridische procedures.
  • Echtscheiding: Een echtscheiding kan een moeilijke en emotionele periode zijn. Wij staan klaar om u te begeleiden en uw belangen te behartigen, terwijl we ook speciale aandacht hebben voor de belangen en rechten van de kinderen. Verantwoordelijk ouderschap staat bij ons voorop, en we streven naar een evenwichtige regeling voor alle betrokkenen.
  • Verdeling Huwelijksgemeenschap: Bij een echtscheiding moet ook de huwelijksgemeenschap verdeeld worden. Wij hebben ervaring in het afwikkelen van complexe vermogensverdelingen en streven naar een eerlijke en rechtvaardige oplossing.
  • Voornaamswijziging: Als u uw voornaam wilt wijzigen, kunnen wij u helpen bij de juridische procedure om dit te realiseren. Wij begeleiden u door het proces en dienen de benodigde verzoekschriften in bij de rechtbank.

Betrokkenheid bij Kinderbelangen

Bij familierechtelijke procedures is het van het grootste belang om de belangen en rechten van kinderen te waarborgen. Bij Flooren Advocatuur staat het belang van het kind centraal en streven we naar een respectvolle afwikkeling van familierechtelijke zaken waarin het welzijn van de kinderen voorop staat. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, met name hun recht op omgang met beide ouders.

Deskundige Juridische Bijstand

Wij begrijpen dat familierechtelijke zaken gevoelig liggen en dat persoonlijke betrokkenheid essentieel is. Wij bieden deskundige juridische bijstand en begeleiding bij familierechtelijke procedures, waarbij we streven naar een oplossing die in lijn is met uw behoeften en de belangen van alle betrokkenen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Wij zijn er om u te ondersteunen en te begeleiden in deze uitdagende periode.