Familierechtelijke procedures

Binnen het kantoor bestaat ruime ervaring op het gebied van familierechtelijke procedures in de breedste zin van het woord. Binnen het personen- en familierecht worden onder andere zaken behandeld op de navolgende terreinen:

  • Echtscheiding
  • Alimentatie
  • Beëindiging samenwoning
  • Curatele / Bewind / Mentorschap
  • Verdeling Huwelijksgemeenschap
  • Voornaamswijziging

Bij een echtscheiding dient duidelijk te zijn dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – worden behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.