Psychiatrisch patiëntenrecht

De Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) regelt uw rechten, of die van iemand in uw omgeving, in geval van verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.

Wanneer deze psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel of zelfs gevaar veroorzaakt voor uzelf of voor anderen en er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat nadeel weg te nemen, dan kan de rechter verplichte zorg opleggen.

Voor een dergelijke procedure heeft u recht op een advocaat. Flooren Advocatuur is gespecialiseerd om uw belangen te behartigen en te zorgen dat uw perspectief goed naar voren komt in de procedure. Wij waken ervoor dat de verplichte zorg zo veel mogelijk wordt voorkomen, of indien het wel echt noodzakelijk is dat de minst ingrijpende vorm wordt ingezet en de dwang zo snel mogelijk wordt afgebouwd.