Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit, heeft u specifieke rechten die u beschermen en ondersteunen in het strafproces. In de afgelopen jaren is de rol van slachtoffers in het strafrecht steeds belangrijker geworden. Bij Flooren Advocatuur begrijpen we hoe cruciaal het is om u als slachtoffer bij te staan en uw rechten te waarborgen.

Uw rechten als slachtoffer omvatten onder andere het recht op informatie over het strafproces, mogelijk recht op een schadevergoeding van de dader en in sommige gevallen zelfs het spreekrecht bij de rechtbank.

Gespecialiseerd in Slachtofferrecht

Bij Flooren Advocatuur is Francine Flooren gespecialiseerd in de juridische bijstand aan slachtoffers en slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Als lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) staat zij klaar om u te ondersteunen en uw belangen te behartigen. Wij begrijpen dat ondersteuning essentieel is voor uw herstel, het herwinnen van vertrouwen en het weer oppakken van uw leven.

Flooren Advocatuur kan uw belangen op verschillende manieren behartigen:

  • Het bijwonen van het getuigenverhoor, zodat uw verhaal op de juiste manier wordt gehoord.
  • Het starten van een beklagprocedure (art. 12 Sv-procedure) bij het Gerechtshof wanneer er wordt afgezien van vervolging, om te pleiten voor vervolging van de dader.
  • Het indienen van een vordering benadeelde partij in de strafprocedure of bezwaar maken van een afwijzing schadevergoeding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Kosteloze Bijstand

Bij Flooren Advocatuur bieden we in bepaalde gevallen kosteloze bijstand aan slachtoffers. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of u in aanmerking komt voor kosteloze juridische bijstand.

Contacteer Ons

Wij begrijpen dat slachtoffers van strafbare feiten extra zorg en aandacht nodig hebben. Onze toegewijde advocaten staan voor u klaar om u door het strafproces te begeleiden en uw belangen te verdedigen. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.