Raad voor Rechtsbijstand

In de wet is bepaald dat een ieder recht heeft op juridische bijstand, ongeacht het inkomen. Indien uw inkomen en vermogen bepaalde grenzen niet overstijgt heeft u, behoudens een eigen bijdrage, recht op vergoeding van de advocaatkosten.

De advocaat vraagt deze subsidie, de toevoeging, aan bij de Raad voor Rechtsbijstand, welke vervolgens wordt getoetst. Uw inkomen en uw vermogen worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Op basis van deze gegevens wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een toevoeging en, zo ja, welke eigen bijdrage u dient te voldoen.

Bijzondere bijstand

In sommige gevallen kan het zo zijn dat u de eigen bijdrage via de Sociale Dienst vergoed kunt krijgen middels bijzondere bijstand.

Meer informatie: Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Uurtarief

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt dan zullen de werkzaamheden bij uurtarief verricht worden. Het standaard uurtarief bedraagt € 210,= te vermeerderen met 21% BTW en 6% kantoorkosten. De verschotten zullen aanvullend in rekening worden gebracht.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zullen duidelijke afspraken omtrent de prijsafspraak worden gemaakt. Eveneens is het mogelijk, indien sprake van bijzondere omstandigheden, met ons een vaste prijs af te spreken voor een procedure, zodat u vooraf duidelijkheid heeft over de kosten.

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.