Aanvraagverzoek voor toevoeging

Een ieder heeft recht op juridische bijstand, ongeacht het inkomen. Indien uw inkomen en vermogen bepaalde grenzen niet overstijgt heeft u, behoudend een eigen bijdrage, recht op vergoeding van de advocaatkosten. Wij vragen deze subsidie, de toevoeging, aan bij de Raad voor Rechtsbijstand, welke vervolgens wordt getoetst.

Voor het opstellen van de toevoeging verzoeken we u vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden. Dit duurt ongeveer 5 minuten